Het totale ziekteverzuim in België lag nog nooit zo hoog als vandaag. Hierdoor kampen heel wat bedrijven met een tekort aan werknemers, waardoor hun productiviteit logischerwijs ook daalt. 

Onderzoek heeft aangetoond dat de hoofdoorzaken voor absenteïsme (naast werkongevallen)voornamelijk te vinden zijn in  locomotorische – en stress gerelateerde klachten. Dit zijn aandoeningen van het bewegingsapparaat (o.a. rug- en nekklachten, RSI, …) en de zogenaamde psychische klachten (depressie, burn-out)1,2,3,4

Neem hier nog bij in overweging dat amper de helft van de werknemers, die drie tot zes maanden afwezig zijn geweest door ziekte of een ongeval, nog terugkeert naar de werkvloer en u begrijpt dat dit ziekteverzuim thans als één van de grootste bedrijfsrisico’s geldt.

Ook voor uw onderneming betreft dit aldus een vervelende en vooral kostelijke aangelegenheid. 

Een optimaal preventiebeleid, met een focus op een gedeelde en proactieve verantwoordelijkheid voor werkgever en -nemer, is nodig.

Osteopathie kan u hierbij helpen! 

Dit in zowel de preventie van acute klachten, als het vermijden dat deze klachten ook chronisch worden.

Zo is bijvoorbeeld pijn en/of nekgevoeligheid bij bedienden één van de hoofdoorzaken voor absenteïsme. Vergeleken met de volledige populatie heeft deze groep een 2 tot 3 keer grotere kans op het ontwikkelen van chronische nekpijn4. Recent onderzoek heeft aangetoond dat osteopathie, vergeleken met de gebruikelijke klassieke zorgbehandelingen, een dominante strategie is bij lage rugpijn (d.w.z. een beter effect kan bereiken voor een lagere kostprijs), alsook de meest kosteneffectieve strategie is voor het behandelen van nekpijn5

De ideale aanpak is dan ook preventief: beter voorkomen dan genezen. Een gezonde geest in een gezond lichaam, hetwelk ook voor uw onderneming een hoger rendement zal opleveren.

In dit stuk legde ik de nadruk vooral op preventie. Praktijk voor osteopathie kan in samenspraak met uw onderneming een formule uitwerken waarbij we dergelijke klachten preventief bestrijden. Hebt u hierover nog vragen, of wil u graag meer weten over osteopathie? Contacteer me vrijblijvend of maak een afspraak: 


Kevin Boddaert 
Osteopaat D.O.

0468/46.96.46
k.boddaert@praktijkvoorosteopathie.be
www.praktijkvoorosteopathie.be
www.osteopathie-boddaert.be

Referentielijst:

1.    HRM toetsinglijst voor de KMO werkgever 

2.    Frutiger M, Tuchin PJ. (2017) Chiropractic curriculum mapping and congruence of the evidence for workplace interventions in work-related neck pain. J Chiropr Educ, 31(2):115–124 

3.    Hoe VC, et al. (2012) Ergonomic design and training for preventing work related musculoskeletal disorders of the upper limb and neck in adults. Cochrane Database of Syst Rev, 8:1-75

4.    Green B. (2008) A literature review of neck pain associated with computer use: Public health implications. J Can Chiropr Assoc, 52(3):161–168. 

5.    Verhaeghe N, et al (2018) Osteopathic care for low back pain and neck pain: a cost-utility analysis. Complementary Therapies in Medicine