Blog

EFFICIËNTIE OSTEOPATHIE BIJ LAGE RUGPIJN

EFFICIËNTIE OSTEOPATHIE BIJ LAGE RUGPIJN

Op 13 februari 2019 publiceerde De Standaard “Terugbetaling osteopathie bij rugpijn wenselijk”. Hierin stelt gezondheidseconoom aan de UGent Lieven Annemans onomwonden dat een osteopathische behandeling voor lage rug- en nekpijn meer effectief én kostenbesparend is voor onze gezondheidszorg. Annemans, aanvankelijk sceptisch en onbekend met osteopathie, noemde de resultaten van het onderzoek ‘tamelijk spectaculair’. Hij pleit voor een terugbetaling. (zie onderaan de link naar het volledige onlineartikel)

Zijn  onderzoek maakt deel uit van volgend wetenschappelijk werk:  Verhaeghe N, Schepers J, van Dun P, Annemans L, Osteopathic care for low back pain and neck pain: a cost-utility analysis, Complementary Therapies in Medicine (2018), https://doi.org/10.1016/j.ctim.2018.06.001

Voor de geïnteresseerden met te weinig tijd om het ganse onderzoek door te nemen (hetgeen ik nochtans ten zeerste aanraad), geef ik alvast de ‘highlights’ mee:

 • Gezondheidsecononomische studies naar de invloed van osteopathie op klachten van lage rugpijn en/of nekpijn zijn eerder zeldzaam. De informatie uit dergelijke studies dient om gezondheidsbeleidsmakers te helpen in hun beslissingsproces.
 • Uit de bevindingen van deze studie is gebleken dat osteopathie, vergeleken met de gebruikelijke zorgbehandelingen, een dominante strategie is bij lage rugpijn (d.w.z. een beter effect kan bereiken voor een lagere kostprijs; 88% was klinisch succesvol(*) t.o.v. 23% in de gewone behandelingsgroep), alsook de meeste kosteneffectieve strategie is voor het behandelen van nekpijn (55% klinisch succesvol t.o.v. 23% in de gewone behandelingsgroep). (*)klinisch succesvol wil zeggen dat de patiënt min of meer pijnvrij is
 • Maatschappelijk gezien is verder en bijkomend onderzoek naar de effecten van osteopathie op lage rug- en nekpijnen, ook op lange termijn, dus wenselijk.

Hebt u zelf last van lage rug- of nekpijnklachten en heeft u na het lezen van deze bijdrage nog vragen? Of wenst u gewoon meer te weten over wat osteopathie voor u kan betekenen? Contacteer me vrijblijvend of maak een afspraak via de onderstaande contactgegevens: 


Kevin Boddaert 
Osteopaat D.O.

0468/46.96.46
k.boddaert@praktijkvoorosteopathie.be
www.praktijkvoorosteopathie.be
www.osteopathie-boddaert.be


http://www.standaard.be/cnt/dmf20190212_04172156?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend

OSTEOPATHIE EN MIGRAINE

OSTEOPATHIE EN MIGRAINE

1.  HOOFDPIJN

Hoofdpijnen zijn een zeer vaak voorkomende klacht. Zo goed als iedereen krijgt er wel eens mee te maken.

Alvorens te focussen op enkel migraine, is het interessant om te weten dat er vele types van hoofdpijn bestaan. De meest voorkomende naast migraine zijn spannings- en clusterhoofdpijn. Daarnaast bestaan er ook secundaire vormen van hoofdpijn zoals post-traumatisch, ingevolge infecties, aandoeningen in de hersenen, medicatiegebruik, ontwenningsverschijnselen, …  

Veel mensen komen reeds bij een osteopaat voor hoofdpijnen. Ik krijg in de praktijk echter vaak de vraag of ik als osteopaat ook iets aan migraine kan doen. 

2.  HOE HERKEN JE MIGRAINE

Volgens het International Headache Society (IHS) moet er voldaan worden aan volgende diagnostische criteria om te spreken van migraine: 

 • De patiënt moet op zijn minst 5 hoofdpijnaanvallen hebben gehad dewelke duurde tussen de 4 en 72 uur waarbij de hoofdpijn op zijn minst 2 van de volgende eigenschappen had: 
 1.  Unilaterale locatie – Pijn zit aan 1 zijde maar kan wisselen 
 2. Pulserende karakter – Op het ritme van de hartslag
 3. Gematigde tot ernstige pijn
 4. Verergert door fysieke activiteiten 
 • Daarnaast moet er ook op zijn minst ook één van de volgende eigenschappen aanwezig zijn:
 1. Misselijk gevoel en/of overgeven
 2. Overgevoeligheid voor licht en geluidGematigde tot ernstige pijn

3.  WAT ZIJN DE OORZAKEN VAN MIGRAINE

De hoofdpijn bij migraine ontstaat door prikkeling van bloedvaten en zenuwen in de hersenvliezen. Deze vliezen bevinden zich direct onder de schedel. Wat deze ontregeling veroorzaakt is nog steeds niet helemaal duidelijk. Wel is geweten dat migrainepatiënten overgevoelig zijn voor bepaalde prikkels. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van mogelijkemigrainetriggers:

VoedingOmgevingsfactorenLifestylefactorenHormonenMedicatie 
CafeïneFel lichtTe weinig slaapMenstruatieNitraten
AlcoholSterke geurenUitslapenPerimenopauzeDipyridamole
Monosodium-glutamaat (E621) Stress/wegvallen van stress/angst Oestrogenen
  Vasten Fosfodiesterase type 5-inhibitoren
  Fysieke inspanning  
  Wijziging schema  

Deze verlaagde prikkeldrempel zorgt niet ‘per se’ voor een migraineaanval, maar het maakt de kans op een aanval wel groter. 

4.  MIGRAINE EN OSTEOPATHIE

Osteopathie probeert het lichaam op een zo natuurlijk mogelijke manier te ondersteunen en dit vanuit de premisse dat elk lichaam de capaciteit heeft om zichzelf ook weer te herstellen. De taak van de osteopaat bestaat erin te zorgen dat het lichaam deze capaciteit zo optimaal als mogelijk kanbenutten. 

Samen met de patiënt ga ik, na een uitgebreid klinisch neurologisch onderzoek, op zoek naar mogelijke externe (voeding, medicatiegebruik, omgevingsfactoren, lifestyle,…) en interne (patronen van spanning in het lichaam) triggers die de migraine veroorzaken. (De osteopaat is voldoende getraind om andere medische oorzaken die mogelijks aan de basis van de pijnklachten liggen te herkennen en waar nodig door te verwijzen naar een (huis)arts.)

De focus van de therapie ligt op het voorkomen van nieuwe migraineaanvallen. Dit door de combinatie van aangepaste manuele behandeling en geïndividualiseerd advies, rekening houdend met de van toepassing zijnde triggers. Elke behandeling zal dan ook op maat van de patiënt worden opgesteld en afgetoetst. M.a.w. bestaan er voor migraine geen algemeen en voor iedereen van toepassing zijnde regels of adviezen.

Hebt u nog vragen of wil u meer weten? Contacteer me vrijblijvend of maak een afspraak via de onderstaande contactgegevens: 


Kevin Boddaert 
Osteopaat D.O.

0468/46.96.46
k.boddaert@praktijkvoorosteopathie.be
www.praktijkvoorosteopathie.be
www.osteopathie-boddaert.be