Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele behandelmethode die het lichaam als één geheel beschouwt. De kracht van osteopathie ligt net in deze holistische visie, waarbij kennis van anatomie (vorm van het lichaam), embryologie (ontstaan van deze vorm), neurologie (zenuwstelsel), fysiologie (werking van de stofwisseling) en pathologie (ziekteleer) wordt gecombineerd.

Een osteopaat werkt met al deze systemen. Deze onderverdeling is echter alleen voor educatieve doeleinden want het lichaam functioneert steeds in relatie met alle delen waardoor de functie de som van deze delen overstijgt.

De osteopaat gaat in een uitgebreid klinisch onderzoek op zoek naar de mogelijke oorzaak van de klachten. Dit gebeurt door de beweeglijkheid van de weefsels te testen. In de behandeling die daarop volgt, staat het zelfregulerend vermogen centraal. We maken hierbij gebruik van verschillende manuele behandelmogelijkheden aangepast aan de noden van het lichaam (bijvoorbeeld: zachte bindweefseltechnieken, manipulatie- en mobilisatietechnieken, …).

Voor meer algemene informatie over osteopathie kan u steeds terecht op www.osteopathie.be

Osteopathie wordt theoretisch onderverdeeld in 3 systemen, namelijk:

 

  • Cranio-vertebro-sacraal systeem

    Schedel, heilig- en staartbeentje, zenuwen, hersen- en ruggenmergvliezen, hersenvochtcirculatie, …

  • Visceraal of orgaansysteem

    Bindweefsel rond de organen, bloedvaten en zenuwen van de organen, lymfesysteem, …

  • Structureel systeem of bewegingsapparaat

    Botten, spieren, gewrichten, ligamenten, …